Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Farmářské dopoledne na Hospodářském dvoře Bohuslavice

Farmářské dopoledne na Hospodářském dvoře Bohuslavice

Areál s vlastní atmosférou.

Venkov, tradiční hospodářská zvířata, restaurace, hotel, hipoterapie, programy pro školy a školky.

Sklárna Svoboda

Sklárna Svoboda

Vyrábíme ručně tvarované hutní sklo. Během exkurze Vás bude provázet zaměstnanec sklárny. Prohlídka trvá cca. 30 minut a nahlédnete pod ruce šikovných sklářů, brusičů. Dozvíte se jak vzniká sklo. Po exkurzi je možnost malování na předem připravená sklíčka, která si můžete po zaschnutí odnést. Exkurze s malováním cca. 1,5 hod. Cana sklíčka 100 Kč

Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Navštivte místo, kde historie ožívá a povětří léčí. Vraťte se do časů chaloupek s doškovými střechami, řemeslných dílen, klidu a harmonie. Ve skanzenu najdete na ploše 16 ha více než 60 zajímavých objektů lidové architektury od 18. stol. Seznámíte se s lidovými řemesly, tradičním zemědělstvím a vinohradnictvím i ukázkami původních stavebních postupů. V průběhu celého roku jsou připravovány tematické akce a programy pro děti, navíc pro MŠ a ZŠ pořádáme každý rok 4 speciální didaktické programy.

Muzeum Šumperk

Muzeum Šumperk

Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor.

Muzeum v Šumperku bylo založeno jako soukromé v roce 1896 a po vzniku muzejního spolku po roce 19l0 bylo chápáno jako německé městské muzeum. První výstavní prostory mělo v bývalém dominikánském klášteře, po roce 1921 pak přesídlilo do tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici. V roce 1945 bylo německé muzeum předáno do české správy a na počátku 50. let mu byly přiděleny nové prostory v Pavlínině dvoře.

Geofyzikální muzeum Skalná

Geofyzikální muzeum Skalná

Geofyzikální ústav AV ČR zřídil ve městě Skalná geofyzikální expozici, která vysvětluje nejnovější poznatky o zemětřeseních v západních Čechách, způsoby měření zemětřesení a teorii deskové tektoniky. Geofyzikální muzeum včetně vzdělávacího centra se nachází v historickém statku z 16. století. V muzeu se nachází malý přednáškový a promítací sál s kapacitou přibližně 15 osob, kde mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i návštěva středověké štoly pod hradem Vildštejn, kde je umístěna seismická stanice.

<< < 1 2 3 4 5 ... 27 > >>