Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Muzeum českého granátu Třebenice

Muzeum českého granátu Třebenice

Základem městského muzea v Třebenicích se stala sbírka zdejšího lékaře, vlastence a buditele MUDr. Václava Paříka. Expozice nabízí ucelený krátký přehled těžby a zpracování českého granátu, kolekci současných i historických šperků z českého granátu. Za zhlédnutí stojí replika sady šperků Ulriky von Levetzow, kterou jí daroval jako výraz své lásky německý básník J. W. Goethe. Expozice je doplněna přehledem historie města a okolí a modely hradů Českého středohoří. České granáty si návštěvníci mohou nejen prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo před muzeem v dovezeném granátovém písku. V pokladně muzea lze koupit i vybrané certifikované granátové šperky.

Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

  1. Okruh I. Porcelánový - představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze,
  2. Okruh II. Pohádkový - představuje prohlídku Pohádkové země Vítězslavy Klimtové a expozici loutek rodiny Matěje Kopeckého,
  3. Okruh III. Atraktivity - zavede návštěvníky do světa středověku.
Památník Terezín

Památník Terezín

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. Soubor Památníku Terezín tvoří následující památná místa z let 1940 - 1945: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Národní hřbitov, Pietní místo u Ohře, Park terezínských dětí, Bývalá Magdeburská kasárna, Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta, Železniční vlečka, Kolumbárium, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Židovský hřbitov a krematorium, Hřbitov sovětských vojáků.

Rotunda na Řípu

Rotunda na Řípu

Kromě základní prohlídky rotundy (animovaný dokument) nabízíme školám i rozšířenou prohlídku s komentářem a pracovními listy. Základem zůstává animovaný film, po kterém následuje diskuze podle připraveného scénáře. Použité materiály si učitelé odnášejí k další práci, kterou lze realizovat přímo na hoře (desky i psací potřeby jsou k dispozici) nebo třeba až ve škole. Součástí rozšířené prohlídky je i suvenýr, který si každé dítě odnáší na památku. Rozšířenou prohlídku přizpůsobujeme věku návštěvníků. Základní prohlídka rotundy je 30 Kč/žák, rozšířená prohlídka rotundy je 60 Kč/žák.

Státní zámek Ploskovice

Státní zámek Ploskovice

Zámecké interiéry (základní okruh): Prohlídková trasa 11 místností ve stylu 2. poloviny 19. století z dob rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského.

1 2 3 4 > >>