Památník Terezín

Památník Terezín

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. Soubor Památníku Terezín tvoří následující památná místa z let 1940 - 1945: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Národní hřbitov, Pietní místo u Ohře, Park terezínských dětí, Bývalá Magdeburská kasárna, Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ vězňů terezínského ghetta, Železniční vlečka, Kolumbárium, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Židovský hřbitov a krematorium, Hřbitov sovětských vojáků.

Tip na školní výlet v Ústeckém kraji