Hvězdárna Ondřejov

Hvězdárna Ondřejov

Areál hvězdárny je volně přístupný, do budov je možno vstoupit pouze s průvodcem. Upozorňujeme, že budovy nemají bezbariérový přístup a v historických kopulích je zúžený prostor. Trasa prohlídky vede z části přírodním terénem a ujdete při ní asi 1,5 km. Exkurze trvá přibližně 2 hodiny, není-li domluveno jinak. Prohlídka je vhodná od 5 let, malé děti doporučujeme ponechat doma. Kapacita jedné skupiny pro prohlídku je s ohledem k omezenému prostoru v historických kopulích 25, výjimečně až 30 osob (žáků).

Školní výlet Středočeský kraj