Hradiště Stará Kouřim - procházka s průvodcem Mgr. Janem Kročou

Hradiště Stará Kouřim - procházka s průvodcem Mgr. Janem Kročou

Na tomto nenápadném návrší nad městem Kouřim mohlo stát hlavní město raně středověkých Čech. Jen těsně zvítězila Praha - a na Staré Kouřimi dnes najdeme louky plné vzácných květin a spoustu opuštěných archeologických památek.
Výlet po nich se dá stihnout za dvě nebo tři hodiny, pak ještě můžeme zajít na prohlídku královského kostela sv. Štěpána na náměstí v Kouřimi s přístupnou gotickou kaplí v podzemí se vzácnými freskami.  
Jsem vystudovaný učitel historie a bohemistiky, výklad dokážu obohatit o přírodní zajímavosti a veselé pověsti. 

*