Hora Říp - procházka s průvodcem Mgr. Janem Kročou

Hora Říp - procházka s průvodcem Mgr. Janem Kročou

Česká národní hora Říp skrývá mnoho zajímavých míst, dalekých výhledů i méně známých přístupových cest, jako je ta od bájného hrobu Praotce Čech ve Ctiněvsi. Často tam vodím výpravy zájemců, mohu připravit okruh přesně podle vašeho časového zadání. Doporučené minimum jsou čtyři hodiny včetně prohlídky románské rotundy na vrcholu hory.
Jsem vystudovaný učitel historie a bohemistiky, výklad dokážu obohatit o přírodní zajímavosti a veselé pověsti. 

*