PROUD

PROUD

Kapacita je 31 lůžek. PROUD je jedním z pracovišť Domu dětí a mládeže v Horažďovicích. Sídlo PROUDu, Podbranský mlýn, se nachází na levém břehu řeky Otavy v těsné blízkosti historického centra. PROUD poskytuje moderní výukové zázemí (audiovizuální učebna s promítací technikou, badatelská učebna s PC a malou přírodovědnou laboratoří, galerie s čítárnou) ke kterému náleží také venkovní prostory za domem s travnatou plochou, ohništěm a velkoprostorovým stanem využívaným jako venkovní učebna. Hlavní činností envicentra PROUD je realizace tří a pětidenních pobytových kurzů s environmentální tematikou. Nabízíme výukové programy pro školy. 

Tip na školu v přírodě