Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Památník Josefa Lady v Hrusicích

Památník Josefa Lady v Hrusicích

V Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny pořádáme pro školy a další zájmové skupiny tzv. lektorské hodiny, které je možné si přiobjednat k prohlídce nebo i samostatně. Čas konání je třeba pevně předem domluvit nejlépe telefonicky. Délka těchto hodin je přibližně 40 minut, ale čas je možné upravit podle momentální potřeby školy, či skupiny. Tyto aktivity probíhají ve výtvarné dílně v suterénu PJLA, nebo v případě hezkého počasí na zahradě. Protože Josef Lada a jeho dcera Alena byli oba skvělí výtvarníci, i naše práce s dětmi se zaměřuje především na výtvarnou a rukodělnou tvorbu, která se nějak váže k dílu či životu pana Lady, a též k tradicím, na které by se nemělo zapomínat. Pro děti ze ZŠ jsou připraveny pracovní listy.

Památník Lidice

Památník Lidice

Lidická galerie se otvírá mateřským školám! Přijďte s dětmi navštívit naši galerii, zažít zajímavé a edukační programy – zábavné i naučné! Programy k výstavám pro děti, interaktivní koutky, divadlo, malování a mnoho dalšího. Programy pro I. stupeň ZŠ jsou zaměřeny na poznávání galerie, seznámení se s výtvarnými díly a získávání informací o historii obce Lidice. Programy pro II. stupeň ZŠ přibližují život a události v obci Lidice v době předválečné, v těžkém období 2. světové války a v následujícím období.  Vzdělávací programy probíhají v Lidické galerii.

Zvířátkov

Zvířátkov

Ve Zvířátkově poznáte spoustu zvířat, jak domácích, tak cizokrajných. Některá zvířátka si mohou děti pohladit, pochovat a svézt se na nich. Po celou dobu Vaší návštěvy ve Zvířátkově  se Vám budou věnovat  naši  průvodci, kteří dětem jednotlivě představí obyvatele Zvířátkova. Dále jsou pro děti připravena interaktivní stanoviště, hry a soutěže, nebo také výtvarná dílna.

Farmapark Soběhrdy

Farmapark Soběhrdy

Ve Farmaparku žijí zvířata z celého světa. Uvidíte, jak se kolem vás prochází velbloudi, klokani, pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, vysokohorské krávy a dalších skoro 250 zvířat. Se zvířaty budete v přímém kontaktu, můžete si je pohladit nebo je nakrmit. Pro děti jsou připraveny farma jeepy, plovoucí kruhy, tubingová dráha, velké trampolíny, klouzačky, houpačky, prolézačky, vodní hrátky, vláček, lanové centrum, vyhlídková věž u klokanů, dětské traktůrky a bagříky, kryté vyhřívané hřiště a mnoho dalšího.

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

<< < 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 ... 112 > >>