Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší zatopená propast světa a nejhlubší propast ČR, „Hranická propast".

Oficiální facebook: www.facebook.com/zbrasovskejeskyne

Veteran Arena Olomouc

Veteran Arena Olomouc

Probuďme ve školácích zájem o techniku! Na vozech, které nejsou zatíženy složitým přetechnizováním dnešních aut, se dá jednoduše ukázat princip pohonu auta, ale i fungování motorů, převodovek a dalších součástí. Výlet do historie československého automobilového průmyslu pak ukáže, že jako jedna z evropských automobilových velmocí máme rozhodně na co navazovat. Na výběr je ze dvou interaktivních odborně komentovaných exkurzí, které jsou zakončeny kontrolní znalostní otázkou o hezkou cenu (např. sada pohlednic s veteránskou tématikou atd.).

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Je umístěno v prostorách barokního Martinelliho paláce. Představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Sbírka vznikla díky lovecké vášni Lichtensteinů, kteří na přelomu 19. a 20. století uspořádali více než 50 loveckých výprav zejména do Afriky. Některé vystavené exponáty jsou staré více než 100 let.

Muzeum Zábřeh

Muzeum Zábřeh

Dům Pod Podloubím, kde od 24. října 1998 opět sídlí zábřežské muzeum, je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. Mezi jeho majitele patřili většinou přední zábřežští měšťané. Jedním z nich byl i rentmistr na Žerotínově panství Burian Vizovský, jehož dcera Magdalena byla první ženou J. A. Komenského. Dům mázhausového typu s gotickými sklepy byl ve druhé polovině 16. století renesančně přestavěn. Tehdy byla přistavěna věž s podloubím. Na začátku šedesátých let byla budova upravena pro potřeby muzea, které v něm sídlilo až do roku 1981.

Muzeum Šumperk

Muzeum Šumperk

Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor.

Muzeum v Šumperku bylo založeno jako soukromé v roce 1896 a po vzniku muzejního spolku po roce 19l0 bylo chápáno jako německé městské muzeum. První výstavní prostory mělo v bývalém dominikánském klášteře, po roce 1921 pak přesídlilo do tzv. Geschaderova domu v Kladské ulici. V roce 1945 bylo německé muzeum předáno do české správy a na počátku 50. let mu byly přiděleny nové prostory v Pavlínině dvoře.

<< < 1 2 3 4 5 6 ... 123 > >>