Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Muzeum loutek v Plzni

Muzeum loutek v Plzni

Loutky těší a baví po mnoho let již celé generace lidí, ale i loutky mají své osobité příběhy. Některé kočovaly s divadly, jiné rozesmály tisíckrát celé publikum, některé vystupovaly v děsivých dětských snech nebo se proslavily po celém světě. Prostřednictvím loutek můžete prožít téměř cokoli, vydat se až kam dovolí Vaše fantazie. Kde? V Muzeu loutek v Plzni!

Státní hrad a zámek Horšovský Týn

Státní hrad a zámek Horšovský Týn

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn - později Horšovský - jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Ten je dnes patrný v interiérech, z nichž je nejcennější raně gotická kaple. Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 toto panství získal od nich do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Muzeum nabízí expozici věnovanou historii a současnosti knihtisku, prezentuje významné plzeňské knihtiskaře i technické postupy a stroje, které jsou pro tuto profesi důležité. Co můžete očekávat? Přehledně strukturovanou tematickou expozici s odborným výkladem; možnost pro žáky vyzkoušet si v praxi některé tiskařské postupy a úkony (složení svého jména, vytištění nápisu, čtení z tiskařské matrice…); pracovní listy pro žáky zpracované v návaznosti na průřezová témata RVP ZŠ / SŠ (3. a 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník); příjemné prostředí v centru Plzně s možností realizace vlastního výukového programu (k dispozici je přednášková místnost s prezentační technikou a zázemím).

Muzeum Plasy

Muzeum Plasy

Cílem programů v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy je ukázat dětem (a nejen jim) stavitelství jako velký neprobádaný svět, který zve k prozkoumání. Společně s nimi přemýšlíme, objevujeme, dotýkáme se, tvoříme. Programy jsou připravené v různých variantách pro všechny věkové kategorie, navíc je vždy přizpůsobujeme konkrétní skupině.

Muzeum techniky a řemesel Koloveč

Muzeum techniky a řemesel Koloveč

Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7000 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.

1 2 3 4 5 > >>