Kraje

Označit vše

Témata

Označit vše

Výlety

Goetheho štola v Komorní hůrce

Goetheho štola v Komorní hůrce

Geofyzikální ústav AV ČR provozuje po celé České republice několik návštěvnických center, ve kterých se zájemci mohou dozvědět zajímavosti o zemětřeseních, zemětřesných rojích, sopkách, stavbě Země a procesech, které v ní probíhají. Mohou si prohlédnout přístroje, kterými nitro Země sledujeme, a poznat principy, na kterých jsou měření založena. Na některých místech – v Kašperských Horách a Komorní Hůrce – lze přímo do nitra Země vstoupit starými hornickými díly.

Geofyzikální muzeum Skalná

Geofyzikální muzeum Skalná

Geofyzikální ústav AV ČR zřídil ve městě Skalná geofyzikální expozici, která vysvětluje nejnovější poznatky o zemětřeseních v západních Čechách, způsoby měření zemětřesení a teorii deskové tektoniky. Geofyzikální muzeum včetně vzdělávacího centra se nachází v historickém statku z 16. století. V muzeu se nachází malý přednáškový a promítací sál s kapacitou přibližně 15 osob, kde mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i návštěva středověké štoly pod hradem Vildštejn, kde je umístěna seismická stanice.

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Témata našich vzdělávacích programů vychází z prostředí botanické zahrady. To znamená, že zde převažuje především poznávání flóry. Mezi nejvýznamnější tematické celky, kterými se zabýváme, patří dřeviny, trvalky, ovocné dřeviny a bylinky.

Návštěvnické centrum sklárny Moser

Návštěvnické centrum sklárny Moser

Návštěvnické centrum sklárny Moser nabízí exkurze do sklářské hutě, VIP a kreativní prohlídky, sklářské muzeum, prodejní galerii a Café Moser.

Státní zámek Kynžvart

Státní zámek Kynžvart

Mateřské školy - vzdělávací programy určené pro organizované skupiny dětí ve věku 3 - 6 let: V království Diany, Zahrádkohraní, Dobrodružství zámeckých myšek, Princezny, princové a jejich svět.

Základní školy - vzdělávací programy určené pro organizované skupiny dětí ve věku 7 - 15 let: Pýcha Metternicha aneb Špacír kynžvartským parkem, Zahrádkohraní, Záchrana netopýra Albína, Velvyslanci na návštěvě u knížete Metternicha.

1 2 > >>