Centrum sklářského umění – Skřítek Kerblík a Skleněný poklad / Skleněná alchymie

Centrum sklářského umění – Skřítek Kerblík a Skleněný poklad / Skleněná alchymie

Zajímá vás cesta, kterou musí urazit obyčejné zrnko písku, než se promění v křehkou pavučinu? Kolik úsilí musí vynaložit sklář, než kousek beztvaré hmoty promění v jedinečnou ozdobu? Toužíte si něco z toho sami vyzkoušet? Tak s návštěvou Centra sklářského umění neotálejte! Zúčastněte se některého z programů určených přímo pro školy.

V autentickém prostředí historického areálu prezentujeme autorské sklo v kolekci skleněných plastik českých i světových výtvarníků. Všemi smysly můžete vnímat magickou křehkou krásu a pozorovat fascinující proces její výroby, který je nevšedním svědectvím o řemeslném důvtipu, vynalézavosti a zručnosti.

Klíčové kompetence:
Jednotlivé části výukového programu aktivně rozvíjejí příslušné klíčové kompetence definované rámcovým vzdělávacím programem. Výukové programy vychází z principů neformálního vzdělávání a zážitkového učení.

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů – žákům je předkládán program tak, aby se do dění mohli aktivně zapojit a využít svých předchozích zkušeností a dovedností jak při plnění předložených úkolů, tak také prostřednictvím vlastní tvorby.

Kompetence komunikativní – při výukovém programu je kladen důraz na interakci a rozvíjení komunikativních dovedností formou interpretace, sdílení, diskuse a dalších forem a metod.

Kompetence sociálně personální, kompetence občanská – nezanedbatelnou součástí programu je posilování vztahu ke kulturnímu dědictví a tradicím. Žáci mají během výukového programu možnost aktivně se zapojit nejen jako skupina, ale také je v rámci každého týmu oceňována jejich individualita. Členové skupiny jsou vedeni k tomu, aby si v ní sami našli pozici, která jim vyhovuje.

Kompetence pracovní – rozvíjena je především při výtvarných a tvůrčích aktivitách, kdy jsou žáci vedeni sklářským odborníkem k práci s rozličnými materiály a postupy s nezanedbatelným přihlédnutím k bezpečnosti práce. Zároveň žáci získají ucelenější představu o jednotlivých profesích sklářského průmyslu.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Jaká je provozní a otevírací doba?

květen – říjen Út – Ne 10:00 – 18:00
listopad – duben Út – So 10:00 – 16:00

 

Jaká je časová náročnost?

1 - 3 hodiny, celý den, individuální domluva

Je možné se u Vás stravovat?

káva, čaj, nealko nápoje, drobné pochutiny (sušenky, oříšky, chipsy...)

Je nutná rezervace?

ano

Máte pro děti připravené pracovní listy?

ano
http://www.cestyskla.cz/vitejte/skoly/

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

ano

Máte bezbariérový přístup?

ano

Máte facebook nebo twitter?

https://www.facebook.com/cestyskla

Máte video na youtube?

https://www.youtube.com/channel/UCNfghGO5tbjUWDaB9yqfJsw

Jaké je vstupné?

Prohlídka expozice (bez pracovních listů) 50 Kč
Prohlídka dílen (bez pracovních listů) 50 Kč
Expozice + dílny (pouze prohlídka) 90 Kč
Prohlídka expozice + pracovní listy 100 Kč
Workshop (bez prohlídky expozice) 150 Kč
Expozice (pouze prohlídka) + workshop 200 Kč
Expozice + dílny (prohlídka) + workshop 240 Kč
Expozice s pracovními listy + workshop 250 Kč

 

Má doprovod vstup zdarma?

vstup zdarma pro 1 doprovod na 1 třídu (nad 30 žáků/studentů 2. doprovod také zdarma)

 

Těšíme se na Vaší návštěvu!