Amberg - procházka s průvodkyní Michaelou Fejes

Amberg - procházka s průvodkyní Michaelou Fejes

Jmenuji se Michaela Fejes, průvodcování se aktivně věnuji již 22 let jak v Čechách tak v zahraničí. Ráda Vás provedu městem ze kterého pochází český král Fridrich Faltský a ukážu Vám nejznámější a nejkrásnější charakteristické symboly města jako například Starou tvrz, nový zámek a zbrojnici ''Zeughaus'' či klenutý most přes říčku Vils. Jsem licencovaný průvodce s českým národním průkazem průvodce II. stupně, dále držitelem průkazu průvodce pro německé město Amberg, kde aktuálně žiju s mojí rodinou. Itinerář výletu Vám ráda vytvořím na míru dle Vašich požadavků. Výklad přizpůsobím věku žáků či studentů.

Kam v Ambergu

Amberg se nachází v Bavorsku 64 km zápaně od českých hranic, 66 km východně od Norimbergu a 68 km severně od Regensburgu. Amberg je krásné historické město s více jak 1000 - letou historii, stejně jako Praha. Jedním z nejznámějších a nejkrásnějších charakteristických symbolů města Ambergu jsou ''městské brýle", klenutý most přes říčku Vils, který kdysi sloužil jako městské opevnění a spojnice novým zámkem a zbrojnicí. Dvojitý pás městských hradeb s věžemi a bránami, gotická radnice s renezanční nástavbou, mohutné kostely i další četné historické budovy tvoří nezaměnitelný vzhled města. Ukážu Vám zvlášt působivé stavby: tak zvanou ''Alte Veste", (Starou tvrz), nový zámek a zbrojnici ''Zeughaus'' (v obou budovách naleznete dnes zemský úřad), ''Klösterl" (Klášteříček) a vládní kancelář (nyní krajský soud). Jak již název ''vládní kancelář" napovídá, byl Amberg mnoho let sídlem vlády "hořejšího paláce". Tato éra města ležícího na řece Vils, které vděčilo své bohatství ve středověku těžbě rudy a obchodování se solí, skončila v roce 1810. Z Ambergu pochází Fridrich Faltský, později český král, kuli své pouze roční vládě známý jako „zimní král", který prohrál bitvu na Bílé Hoře.
Při celodenním výletu do Ambergu je možné zorganizovat i návštěvu výuky školy, gymnazia, sportovních aktivit, hudebních představení, .....

V případě půldenní návštevy Ambergu doporučuji spojit ještě s prohlídkou dalších měst jako např. Norimberg nebo Regensburg.