Větrný mlýn v Kuželově

Větrný mlýn v Kuželově

Národní kulturní památka Větrný mlýn v Kuželově se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov, jihozápadně od Velké nad Veličkou.
Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně.
Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněných na hřídeli. Mlecí zařízení je technologicky tzv. českým složením. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám. V červenci se v prostorách památky konají tradiční národopisné Horňácké slavnosti.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

všechny věkové kategorie

Jaká je provozní a otevírací doba?

duben, květen, říjen:
soboty, neděle a svátky
9.00–12.00 / 13.00–17.00
poslední vstup v 16.00
Prohlídka v jiné termíny (min. 10 osob) je možná po předchozí domluvě.

červen–září:
úterý–neděle, svátky∗
9.00–12.00 / 13.00–17.00
poslední vstup v 16.00
∗Připadne-li svátek na pondělí, zavíracím dnem bude úterý následující po tomto svátku.

Pořádáte termínované akce?

Sledujte webové stránky Technického muzea v Brně: www.tmbrno.cz

Jaká je časová náročnost?

1 hod

Je možné se u Vás stravovat?

Ne

Je nutná rezervace?

Ano

Máte pro děti připravené pracovní listy?

Ne

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

Ano

Máte bezbariérový přístup?

Ne

Máte facebook nebo twitter?

www.facebook.com/tmbrno

Jaké je vstupné?

základní: 50 Kč
zlevněné: 25 Kč
Rodinný pas: 40 Kč