Státní hrad Bezděz

Státní hrad Bezděz

Hrad Bezděz, který je jedním z nejlépe dochovaných raně gotických hradů v České republice a zároveň jednou z nejvýznamnějších gotických památek u nás, byl založen roku 1264 českým „králem železným a zlatým“ Přemyslem Otakarem II. Kromě prohlídky nádherných hradních prostor, kde je k vidění krásná středověká architektura, nabízí úchvatný rozhled z vrcholu tzv. Velké věže. V hlavní sezóně prohlídky oživené šermířským vystoupením.

Ve středověku Bezděz proslul jako vězení předposledního Přemyslovce Václava II., v období baroka, kdy hrad sloužil jako benediktinský klášter, byl cílem řady zbožných poutníků. V 19. století se opuštěný Bezděz stal lákadlem pro romantické duše, mezi něž patřil i slavný český básník a spisovatel Karel Hynek Mácha. Dnešní návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvím gotických architektonických detailů, purkrabský palác, palác manů a další části hradu. Přístupná je také tzv. Velká věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí – z Bezdězu lze spatřit nejen blízké Máchovo jezero či nedaleký Ještěd, ale při dobré viditelnosti i vrcholky Krkonoš a s dalekohledem dokonce i věž katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Návštěvníky ceněná je také „Komůrka Oldřicha z Chlumu“ na hradě, ve které je zpracován přehledný panel o vládnutí Přemysla Otakara II. – Krále železného a zlatého.

V hlavní sezóně prohlídky oživené šermířským vystoupením. Prohlídka hradu ve vlastním tempu nebo s průvodcem. Možnost občerstvení a suvenýrů.

TIP pro učitele dějepisu:

  • Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách postaven Přemyslem Otakarem II., „králem železným a zlatým“, v letech 1264-78.
  • Na Bezdězu vezněn kralevic Václav II. s matkou Kunhutou.
  • Po bitvě na Bílé hoře majetkem Albrechta z Valdštejna, přebudován na klášter.
  • Přístupná je Velká věž, hradní palác s raně gotickou kaplí, budova purkrabství.
  • Na přístupové cestě zbytky kapliček barokní křížové cesty.

TIP pro učitele třídní i netřídní:

  • Bezděz byl oblíbeným místem Karla Hynka Máchy (povídka „Večer na Bezdězu“).
  • Věž vysoká 35 metrů, výhled do sta kilometrů.