Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Dnes patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů (cca 200 000), což je řadí hned za Národní galerii v Praze, ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu.

Krátkodobými a střednědobými výstavami i dlouhodobými expozicemi představuje výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost ve třech objektech:

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v ČR pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století. Bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006. Sídlí v rekonstruované národní kulturní památce Přemyslovský hrad (kapitulní děkanství, věž s kaplí sv. Barbory a románský biskupský palác). Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem r. 4000 př. n. l.). V r. 1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.
(Arcidiecézní muzeum Olomouc právě prochází rekonstrukcí, po které vznikne nový prostor pro stálou expozici mapující historii prostoru olomouckého Václavského náměstí, proto je až do podzimu 2022 uzavřené.)

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Bylo založeno v červnu roku 2007. Jeho úkolem je správa, ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také muzeum sídlí. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných 135 000 a také díky nim se kroměřížský zámek spolu se zahradami stal památkou UNESCO.

Muzeum moderního umění
Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století a nabízí jeho stálou expozici Století relativity. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění. Například v r. 2007 se zde konala výstava světoznámého zakladatele výtvarného směru op-art Victora Vasarelyho, v r. 2008 uspořádalo výstavu nejpopulárnějšího českého malíře a ilustrátora Josefa Lady apod. Jako jediné muzeum v ČR se věnuje sběratelství tzv. autorské knihy.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

6 - 100

Jaká je provozní a otevírací doba?

Út - Ne 10:00 - 18:00

Pořádáte termínované akce?

ano

Jaká je časová náročnost?

Muzeum moderního umění - 1 - 2 hodiny
Arcidiecézní muzeum Olomouc - 1 - 2 hodiny

Máte pro děti připravené pracovní listy?

https://www.muo.cz/muo-online/

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

ano

Máte bezbariérový přístup?

Arcidiecézní muzeum Olomouc - ano; Muzeum moderního umění - ne

Máte facebook nebo twitter?

Facebook: https://www.facebook.com/muzeumumeni
Twitter: https://twitter.com/muzeumumeni

Máte video na youtube?

https://www.youtube.com/user/muzeumumeniolomouc

Jaké je vstupné?

Muzeum moderního umění
Stálá expozice - ZDARMA
Salon, Kabinet, Galerie - 80 Kč (snížené 55 Kč, rodinné 160 Kč, žáci ve školních skupinách 35 Kč)
Trojlodí - 100 Kč (snížené 70 Kč, rodinné 200 Kč, žáci ve školních skupinách 45 Kč)
Komlpetní - 160 Kč (snížené 120 Kč, rodinné 320 Kč, žáci ve školních skupinách 65 Kč)

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Stálá expozice - ZDARMA
Krátkodobá výstava - 60 Kč (snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč, žáci ve školních skupinách 30 Kč)
Zdíkův palác - 60 Kč (snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč, žáci ve školních skupinách 30 Kč)
Kompletní - 100 Kč (snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč, žáci ve školních skupinách 35 Kč)

Muzeum moderního umění + Arcidiecézní muzeum
Kompletní - 190 Kč (snížené 115 Kč, rodinné 380 Kč, žáci ve školních skupinách 80 Kč)
Celoroční pernamentka - 999 Kč

Snížené vstupné:
děti a mládež ve věku od 7 do 18 let
studenti
důchodci
osoby se zdravotním postižením
členové Klubu přátel výtvarného umění
držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC, EUROBEDS, EURO 26, Art&Antiques ARTcard
držitelé Senior pasů a Rodinných pasů
společný projekt s olomouckým magistrátem:
- Olomouc v kostce / Za Zlatým sluncem Moravy do Arcidiecézního muzea
- výstup na radniční věž / výstup do věžičky Muzea moderního umění
Czech Coupon Book
držitelé průkazu válečného veterána vydaného MO ČR

Volný vstup:
děti do 6 let
pracovníci organizací zřizovaných MK ČR po předložení zaměstnanecké karty s platnou nálepkou MK ČR
učitelé (jen při doprovodu skupiny dětí)
členové Spolku přátel Muzea umění Olomouc
členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
členové Asociace výtvarných pedagogů
držitelé novinářského průkazu Syndikátu novinářů České republiky
držitelé průkazů ICOMOS, INSEA
studenti výtvarných oborů (denní studium)
držitelé Olomouc Region Card
ve dnech:
1. 6. - Mezinárodní den dětí
20. 5. - Olomoucká muzejní noc (otevřeno mimořádně do 21.00)
5. - 11. 9. Dny evropského dědictví
28. 9. – státní svátek
28. 10. – státní svátek
11. 11. - držitelé průkazu válečného veterána vydaného MO ČR