Muzeum bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků nabízí školám a školkám komentovanou prohlídku obou expozic v délce cca 1,5 hodiny (pro MŠ kratší s možností četby pohádky). Komentář je vždy přizpůsoben věku a úrovni dosažených znalostí našich mladých návštěvníků také s možností využití tematických interaktivních tabulí umístěných v přilehlém parku u náměstí. (vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň). Prohlídku je možné pojmout i jinou pracovní formou dle požadavků pedagogů. V rámci prohlídky se žáci a studenti seznamují se životem a dílem bratří Čapků s důrazem na poutavost výkladu a podnícení zájmu o literaturu a četbu.

*