Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře je kulturní institucí, která zve na prohlídku do celé řady objektů. Stěžejní expozice věnovaná husitství se nachází v budově Staré radnice, kde můžete navštívit také středověké podzemní chodby a gotický sál s jezdeckou sochou Jana Žižky. Neméně atraktivní je prohlídka nové expozice k dějinám Tábora s názvem Tábor, pevnost spravedlivých i královské město, která je instalovaná v Bechyňské bráně, k níž přiléhá vyhlídková věž Kotnov, ze které se návštěvníkovi nabízí pohled na Tábor z výšky. Dalším objektem Husitského muzea je bývalý augustiniánský klášter s rajským dvorem a Galerií Ambit. V Sezimově Ústí lze navštívit Památník Edvarda Beneše a v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí další pobočky muzea se zajímavými stálými expozicemi i krátkodobými výstavami.
Pro školy nabízí muzeum celou řadu edukačních programů: www.husitskemuzeum.cz/lektorske-programy

Husitské muzeum v Táboře - praktické informace

Stará radnice: Přízemí původní městské radnice nabízí stěžejní muzejní prezentaci Husitského muzea v Táboře – expozici věnovanou husitství. V deseti sálech se odehrává příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy“ a obrazy. Návštěvníka provede od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století. Děti ocení, že se s klíčovými pojmy seznámí prostřednictvím komiksových panelů. V expozici na ně čekají též tajné zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se sedí na královském trůně. Expozice Husité je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé. Pro zájemce jsou k dispozici audioprůvodce 11 jazycích: angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, ruština, japonština, korejština, maďarština, španělština, čeština s videostopou ve znakové řeči pro neslyšící. Chodby středověkého podzemi: Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajíma­vou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice, výstup v domě čp. 6. Gotický sál: Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby. Poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2020. Bechyňská brána a věž Kotnov Věž Kotnov je dominantní památkou na hrad, který zanikl požárem roku 1532 a na jeho zbytcích byl v letech 1612 – 1613 vybudován pivovar, který procházel stavebními úpravami až do 20. století. Hrad „Hradiště“ byl založen jako součást hradské soustavy ve 2. polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Podle nejnovějšího výzkumu se hrad pyšnil dvěma válcovými a dvěma čtverhrannými věžemi, které tak napodobovaly kastelový typ hradu. Věže však téměř nevystupovaly z hradebního obvodu a byly tak od počátku oslabeny ve své flankovací schopnosti. Dochovaná věž byla v době husitské zesílena a přizpůsobena pro dělostřelecké baterie; zajímavostí jsou odvětrávací komíny v dělových střílnách. 25 metrů vysoká věž je dnes přístupná jako vyhlídková a vede na ni 155 schodů. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Na rozdíl od věže se brána dochovala v téměř původním stavu z doby vrcholné gotiky. Od července 2020 je zde nainstalována nová stálá expozice Husitského muzea „Tábor, pevnost spravedlivých i královské město“, která vznikla k jubileu 600. výročí husitského založení města. Augustiniánský klášter Klášter bosých augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie je raně barokní stavba z let 1642–1666. Budova kláštera zrušeného za josefinských reforem byla v polovině 19. stol. přestavěna na věznici a v této podobě se dochovala dodnes. Od 90. let 20. století zde sídlí ředitelství a odborná pracoviště Husitského muzea v Táboře. V letech 2017–2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která rehabilitovala základní prvky někdejšího kláštera, rajský dvůr a ambit. Vzhled rajského dvora navazuje na původní barokní koncept a je charakteristický osově souměrným členěním na čtyři travnatá pole ohraničená dlážděnými cestami, po obvodu jsou výrazné prosklené arkády obnoveného ambitu, které byly v období věznice zazděny. Rajský dvůr je dějištěm řady kulturních akcí a je v letní sezóně zdarma přístupný spolu s Galerií Ambit, která slouží pro výstavy výtvarného umění a artefaktů. Památník dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky Expozice s originálním filmovým programem je věnována státnickému dílu a demokratickému odkazu druhého československého prezidenta a zároveň rodinnému životu manželů Edvarda a Hany Benešových ve vile v Sezimově Ústí. Velkoplošná projekce nabízí devět dokumentárních filmů, které mohou návštěvníci zhlédnout dle vlastního výběru. Památník dr. E. Beneše v Sezimově Ústí byl vybudován Husitským muzeem v Táboře v rámci plnění usnesení vlády ČR k rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii a otevřen v roce 2005. V roce 2018 byla jeho expozice kompletně reinstalována. Rožmberský dům Soběslav Rožmberský dům je hlavním sídlem Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, pobošky Husitského muzea v Táboře. Od roku 1985 je zde umístěna stálá expozice Příroda Táborska, kterou v roce 2014 doplnila umělecko-historická expozice Soběslav – město pětilisté růže. Současně je v objektu výstavní / přednáškový sál, knihovna a přírodovědné pracoviště Blatského muzea. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem. Expozice Příroda Táborska je umístěná v šesti sálech prvního patra Rožmberského domu. V současnosti jde o největší expozici svého druhu v jižních Čechách. Smrčkův dům Soběslav Smrčkův dům je jediným dochovaným renesančním domem v Soběslavi. Od roku 2017 jsou v objektu otevřeny stálé expozice Život na Blatech a Kozácku a Krajina Táborska ve výtvarném umění, k nimž v roce 2019 přibyla pamětní síň hudebního skladatele Otakara Ostrčila. Vznikl zde i prostor pro komorní výstavy. Poslední nová expozice (Soběslavský mincovní poklad) bude otevřena v letošním roce. Ve Smrčkově domě je též pracoviště etnologa Blatského muzea. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem a WC pro vozíčkáře. Weisův dům Veselí nad Lužnicí Po dokončované rekonstrukci objektu proběhne instalace nových expozic. Na letošní sezónu zde bude zpřístupněno modelové kolejiště, na ploše 560 x 300 cm zobrazující dopravní uzel Veselí n. L. a tratě i pamětihodnosti v širším okolí. K návštěvě hlavní stálé expozice, nazvané Život ve městě, bychom Vás rádi pozvali na jaře 2022.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

Všechny věkové kategorie

Jaká je provozní a otevírací doba?

Stará radnice: duben - září: út - ne 9 - 17 / říjen - březen: st - so 9 - 17, ne 13 - 17

Pořádáte termínované akce?

Ano

Jaká je časová náročnost?

cca 2 hodiny včetně prohlídky středověkého podzemí

Je možné se u Vás stravovat?

V objektu nikoli

Je nutná rezervace?

Na běžnou prohlídku rezervace nutná není, edukační programy a skupinové prohlídky je nutné předem rezervovat

Máte pro děti připravené pracovní listy?

Ano

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

Ano

Máte bezbariérový přístup?

Do expozice Husité ano, gotický sál a středověké podzemí bezbariérové není.

Máte facebook nebo twitter?

https://www.facebook.com/Husitské-muzeum-v-Táboře

Máte video na youtube?

https://www.youtube.com/channel/UCLiVM6WgWVKY0PcbFl6RNDg/videos

Jaké je vstupné?

Stará radnice: základní - 70 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 250 Kč, sdružené základní 120 Kč, sdružené snížené 80 Kč

Má doprovod vstup zdarma?

Ano