Hospitál Kuks - národní kulturní památka

Hospitál Kuks - národní kulturní památka

Hospitál Kuks je bývalý zaopatřovací ústav milosrdných bratří pro vysloužilé vojáky. Byl vystavěn po r. 1707 hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Světoznámá je zdejší barokní sochařská výzdoba od Matyáše Bernarda Brauna z let 1718-1720. Originály soch jsou uloženy v bývalém nemocničním sále hospitálu. Součástí hospitálu je i lékárna U Granátového jablka z roku 1743, druhá nejstarší barokní apatyka ve střední Evropě.

Barokní sochařská výzdoba Matyáše Bernarda Brauna představuje alegorie lidských ctností a neřestí. Kromě jejich originálů nabízí hospitál k prohlídce např. interiér kostela Nejsvětější Trojice, barokní lékárnu či hrobku hraběcí rodiny Šporků. V areálu je také obnovena původní bylinková zahrada milosrdných bratří.

Samostatnou expozici o historii lékáren prezentuje rovněž přímo v budově hospitálu České farmaceutické muzeum. Prohlídku areálu lze spojit s posezením v přilehlé bylinkové zahradě či s procházkou k nedalekému Betlému, kde Matyáš Bernard Braun vytvořil několik svých děl přímo do skály.

Prohlídková trasa pro školy: 60 minut, zahrnuje hlavní prostory památky (kostel, lékárnu, nádvoří a lapidárium soch) a ukazuje bývalý domov pro vojenské vysloužilce s nemocnicí milosrdných bratří a sochařskou výzdobou v podobně Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna.

TIP pro učitele výtvarné výchovy:

  • Alegorie Ctností a Neřestí od M. B. Brauna jako jeden z vrcholů evropského baroka.
  • Zachovalá barokní architektura objektu a částečně i interiéru (kostel, lékárna).
  • Možnost kreslení apod. v lapidáriu soch.
  • Nástěnné malby Tance smrti v hlavní špitální chodbě (součástí základního prohlídkového okruhu).

TIP pro učitele dějepisu:

  • Obrazárna rodiny Šporků z 18. – 20. století.
  • Model Kuksu jako doklad barokního urbanismu a práce s krajinou.
  • Kostel, kaple, sakristie – zbožnost předků.

Další TIP k výletu:

  • Možnost návštěvy farmaceutické expozice a hraběcí hrobky v objektu.
  • Procházka bývalými barokními lázněmi Kuks po naučné stezce.
  • Nedaleký Braunův Betlém propojený s Kuksem naučnou stezkou.