Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc

Představujeme výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost ve třech objektech: Arcidiecézním muzeu Olomouc, Muzeu moderního umění a Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Naše edukační oddělení nabízí animační programy a komentované prohlídky pro všechny typy škol.

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Dnes patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů (cca 200 000), což je řadí hned za Národní galerii v Praze, ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu. Krátkodobými a střednědobými výstavami i dlouhodobými expozicemi představuje výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost ve třech objektech:

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum evropského významu a jediné svého druhu v ČR pro duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století. Bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006. Sídlí v rekonstruované národní kulturní památce Přemyslovský hrad (kapitulní děkanství, věž s kaplí sv. Barbory a románský biskupský palác). Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem r. 4000 př. n. l.). V r. 1306 zde byl zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice představuje v 16 sálech přes 300 děl od románského slohu po baroko včetně slavné Šternberské madony či kočáru biskupa Troyera.

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Bylo založeno v červnu roku 2007. Jeho úkolem je správa, ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také muzeum sídlí. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných 135 000 a také díky nim se kroměřížský zámek spolu se zahradami stal památkou UNESCO.

Muzeum moderního umění
Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století a nabízí jeho stálou expozici Století relativity. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění. Například v r. 2007 se zde konala výstava světoznámého zakladatele výtvarného směru op-art Victora Vasarelyho, v r. 2008 uspořádalo výstavu nejpopulárnějšího českého malíře a ilustrátora Josefa Lady apod. Jako jediné muzeum v ČR se věnuje sběratelství tzv. autorské knihy.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

6-100

Jaká je provozní a otevírací doba?

Út - Ne 10 - 18 hodin

Jaká je časová náročnost?

Muzeum moderního umění - 1 - 2 hodiny
Arcidiecézní muzeum Olomouc - 1 - 2 hodiny

Je nutná rezervace?

http://www.olmuart.cz/vzdelavani/

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

ano

Máte bezbariérový přístup?

Arcidiecézní muzeum Olomouc - ano; Muzeum moderního umění - ne

Máte facebook nebo twitter?

Facebook: https://www.facebook.com/muzeumumeni

Twitter: https://twitter.com/muzeumumeni

Máte video na youtube?

https://www.youtube.com/user/muzeumumeniolomouc

Jaké je vstupné?

Vstupné do jednoho objektu:
Základní: 70 Kč | Snížené: 35 Kč | Rodinné: 140 Kč (2 dospělí +1–3 děti 6-18 let)

Vstupné do obou objektů:
Základní: 100 Kč | Snížené: 50 Kč | Rodinné: 230 Kč

Školní skupiny: 10 Kč /os.

Vstupné se slevou
děti a mládež ve věku od 6 do 18 let
studenti
důchodci
osoby se zdravotním postižením
členové Klubu přátel výtvarného umění
držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC, EUROBEDS, EURO 26, SPHERE CARD, Art&Antiques ARTcard

Volný vstup
každou neděli a každou první středu v měsíci vstup volný
děti do 6 let
pracovníci veřejných muzeí a galerií České republiky
učitelé (jen při doprovodu skupiny dětí)
členové Spolku přátel Muzea umění Olomouc
členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
členové Asociace výtvarných pedagogů
držitelé průkazů ICOMOS, INSEA
studenti výtvarných oborů
ve dnech:
18. 4. – Mezinárodní den památek
1. a 8. 5. – státní svátky
18. 5. - Mezinárodní den muzeí
1. 6. - Mezinárodní den dětí
5. a 6. 7. – státní svátky
11. a 12. 9. – Dny evropského dědictví
28. 9. – státní svátek
28. 10. – státní svátek
17. 11. – státní svátek
Platí pouze v případě, že svátek nepřipadá na pondělí!!!

Vstupenka je platná v den zakoupení.