Hornický skanzen Žacléř

Hornický skanzen Žacléř

Hornický skanzen Žacléř je umístěn ve strojovnách a šachetních budovách s těžními věžemi  jam Jan a Julie. Ve strojovně jámy Jan je umístěna expozice o historii hlubinné i povrchové těžby. Z 52 m vysoké těžní věže jámy Jan je krásný výhled na východní Krkonoše a Sněžku a masiv Vraních hor s Královeckým Špičákem. Je zachováno úplné strojní vybavení vč. velkých těžních strojů.
Lze se podívat i do podzemí -  jámy Julie a prolézt větracím kanálem a hlavním důlním ventilátorem

Hornický skanzen Žacléř vznikl v areálu bývalého černouhelného hlubinného dolu Jan Šverma Žacléř (dále jen DJŠ). Nachází se cca 5 km od hraničního přechodu Královec - Lubawka
Těžba černého uhlí je na žacléřsku písemně dokumentována od roku 1570 – první písemný dokument o přidělení důlních měr se nachází v klášteře v Křešově v Polsku – pod tehdejší opatství region žacléřska patřil. Těžbě černého uhlí zřejmě v této lokalitě předcházela již od 12. stol. těžba a zpracování železných rud – tato je známa z archeologických nálezů.
Průmyslová hlubinná těžba byla intenzivně zahájena ve 30. letech 19. století otevřením svislých jam Jiří, Františka, Marie, Julie a Eliška s těžními parními stroji. Tyto jámy daly vzniknout samostatným dolům, které byly sloučeny v jeden důl Jan Šverma až po roce 1945.
V 50. letech 20. století byla hloubena nová jáma Jan, která nahradila jámu Marie. V 60. letech 20. stol. rovněž skončila provoz jáma Eliška – zůstal po ní jen hořící odval hlušin pod stejným názvem.
Hlubinná těžba dolu Jan Šverma byla v Žacléři ukončena rozhodnutím vlády ČR z důvodu vysoké nákladovosti k datu 31.12.1992. V podzemí dolu zůstalo evidovaných cca 75 mil. tun černého uhlí.
Důl je jako jediný v ČR likvidován úplným zaplněním všech volných prostor v podzemí důlně stavební hmotou.
Protože po ukončení hlubinné těžby byl zachován dobývací prostor Žacléř, je od roku 1998 prováděna povrchová těžba žacléřských slojí při jejich výchozech na povrch.
Hlubinně bylo vytěženo více než 26 mil. tun uhlí, povrchově dosud jen 330 tisíc tun. Povrchová těžba ale umožnila odkrýt a zachránit unikátní paleontologické nálezy, které jsou vystaveny v expozici ve strojovně jámy Jan.
Hornický skanzen Žacléř je umístěn ve strojovnách a šachetních budovách s těžními věžemi  jam Jan a Julie. Ve strojovně jámy Jan je umístěna expozice dokumentující historii těžby na dole Jan Šverma, těžby v lomech Žacléř. Z 52 m vysoké těžní věže jámy Jan je možné se rozhlédnout do kraje (na východní Krkonoše a Sněžku a masiv Vraních hor s Královeckým Špičákem vč. nejbližšího okolí skanzenu). Ve strojovnách a šachetních budovách je zachováno úplné strojní vybavení, které sloužilo k těžbě v roce 1992 před ukončením těžby. Zájemci se mohou podívat i do zachovalé části jámy Julie a prolézt větracím kanálem a hlavním důlním ventilátorem do ventilátorovny jámy Julie. Od jara 2015 bude zpřístupněn i malý lom s výchozy 3 uhelných slojí uvnitř areálu dolu.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

6 - 100 let

Jaká je provozní a otevírací doba?

Skanzen je otevřen celoročně, vždy je však nutný doprovod. Strojovny s expozicemi jsou přístupny bezbariérově. Před vstupem do skanzenu je velká asfaltová plocha k parkování os. aut i autobusů.
Návštěvní hodiny jsou :

 • pondělí - pátek  9 - 17 hodin, prohlídky jsou prováděny od 9,11,13 a poslední prohlídka od 15 hodin, od 1.11. do 31.3. je termín poslední prohlídky ve 13h 
 • sobota - neděle 9 - 15 hodin, prohlídky jsou prováděny od 9,11 a poslední prohlídka od 13 hodin
 • jindy je možná jen po předchozí domluvě (pro hromadné skupiny min 20 lidí)
 • minimální počet zájemců o prohlídku - 4 osoby
 • skanzen je částečně bezbarierový, zejména expozice ve strojovně jámy Jan je plně přístupná

Pořádáte termínované akce?

Ne, ale od jara 2015 bude zpřístupněn i malý lom s výchozy 3 uhelných slojí uvnitř areálu dolu.

Jaká je časová náročnost?

cca  1,5 - 2 hodiny - podle rozsahu dotazů a délky pobytu návštěvníků v jednotlivých objektech,
zejména z těžní věže se při dobré viditelnosti návštěvníkům dolů nechce, ale  max 3 h

Je možné se u Vás stravovat?

Ne přímo v areálu skanzenu, ale po přejezdu cca 2 km doporučujeme restauraci Kahan (stylová hornická restaurace) v Kulturním domě Žacléř. Kapacitně pojme min. 50 osob, lze ale i využít prostor sálu téhož objektu, kam vejde 100 osob - i tam lze zajistit společné stravování a případně i projekci.

Je nutná rezervace?

Pro větší skupiny ano

Máte pro děti připravené pracovní listy?

Nemáme

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

Ano

Máte bezbariérový přístup?

ano, ale jen částečný - do strojoven s expozicemi plně, do těžní věže a do podzemí ne

Máte facebook nebo twitter?

ne

Máte video na youtube?

ne

Jaké je vstupné?

prohlídka expozice vč. návštěvy těžní věže a podzemí

 • dospělí 100 Kč
 • děti, důchodci a studenti 60 Kč
 • rodinné vstupné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 300 Kč

prohlídka bez návštěvy těžní věže a podzemí

 • dospělí 70 Kč
 • děti, důchodci a studenti 40 Kč
 • rodinné vstupné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 200 Kč

Má doprovod vstup zdarma?

ano nad 20 osob

 

Součástí sbírky paleontologických nálezů ve strojovně jámy Jan je i obtisk nejstaršího známého 4 nohého tvora z území ČR - o jaké zvíře šlo? (mlok)
V jámě Jan jezdila velká těžní klec - rezervní je zavěšená v šachetní budově jámy Jan - kolik měla etáží? (4), kolik se do ní vlezlo důlních vozů? (8), kolik horníků? (80)
Jaký mají geologický původ Vraní hory? (sopečný)
Jak a kdy vzniklo černé uhlí?  (v prvohorách v období permo karbonu cca před  300 mil. let pádem stromů do bažin)