HistoryPark Ledčice

HistoryPark Ledčice

V areálu historického statku a navazujících pozemků, v krásné krajině a v sousedství hory Říp, si můžete na okamžik prožít příběhy z minulosti a seznámit se s fascinujícími způsoby jejich získávání. V rámci školních exkurzí se zde žáci a studenti mohou seznámit s prací archeologa, přírodovědce a historika, vyzkoušet si práci v terénu i zpracování archeologických nálezů a získat jednu ze čtyř archeologických dovedností.

V rámci školních exkurzí a výletů se u nás žáci a studenti mohou seznámit s prací archeologa, přírodovědce a historika, vyzkoušet si práci v terénu i následné zpracování archeologických nálezů v laboratoři a získat jednu ze čtyř archeologických dovedností. Žáci a studenti se v průběhu získávání dovedností, kromě jiného, seznámí s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlení krajiny od pravěku po středověk a některými archeologickými nálezy z blízkého okolí. Program je možné po individuální dohodě s pedagogy uzpůsobit tak, aby vyhovoval právě probíranému učivu. Základní charakteristiky získávaných dovedností naleznete na našich stránkách v sekci "program". Program probíhá za asistence našich zkušených lektorů - archeologů, historiků a lektorů uměleckých řemesel.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

6+

Jaká je provozní a otevírací doba?

Březen - listopad Po - Pá 9:00 - 17:00

Jaká je časová náročnost?

Exkurze je koncipována pro minimálně 10 a maximálně +/- 60 žáků nebo studentů plus pedagogický doprovod. Program je svou náročností upraven pro první nebo druhý stupeň, proto prosím uveďte, zda se jedná o exkurzi prvního nebo druhého stupně. Program je rozvržen do přibližně 120 minut, po dohodě je možné program individuálně uzpůsobit.

Je možné se u Vás stravovat?

V našem areálu je stánek s rychlým občerstvením.

Je nutná rezervace?

Ano

Máte pro děti připravené pracovní listy?

Ano, žáci je obdrží na místě.

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

Ano

Máte bezbariérový přístup?

Ano

Máte facebook nebo twitter?

https://www.facebook.com/HistoryPark

Máte video na youtube?

Ne

Jaké je vstupné?

Základní vstupné: 75Kč osoba/hodina
Vstupné za 2 hod. exkurzi: 150Kč za žáka

Má doprovod vstup zdarma?

Pedagogický doprovod v libovolném počtu zdarma.