České muzeum stříbra, p.o. - Hrádek, prohlídka stříbrného dolu

České muzeum stříbra, p.o. - Hrádek, prohlídka stříbrného dolu

České muzeum stříbra, p.o. v Kutné Hoře Vás srdečně zve k prohlídce Hrádku, kde se  v rámci I. okruhu "Města stříbra" dozvíte o  historii města K. Hory, ale především o počátku dolování stříbra v Kutné Hoře a blízkém okolí. Během II. okruhu "Cesta stříbra" se blíže seznámíte se středověkou technologií dobývání a zpracování stříbra. Prohlídka vrcholí návštěvou středověkého stříbrného dolu. Dále Vás zveme k prohlídce další pobočky - Kamenného domu, který náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury.

V Kamenném domě jsou dvě stálé expozice Českého muzea stříbra. I.Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století a II.stálá expozice Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory, která představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.  Třetí  pobočkou muzea je Tylův dům, kde se nachází stálé expoozice: Život a dílo J. K. Tyla a Kutnohorské podzemí a jeho průzkum.

Poznejte stříbrné dějiny města - pokladnici českých králů!
Naše muzeum je zde pro Vás již od roku 1877. Snažíme se datovat nejen dějiny královského horního města Kutné Hory, ale i jeho blízkého regionu. Nabízíme Vám prohlídku dvou okruhů. I. okruh "Město stříbra" Vás provede dějinami K. Hory, dozvíte se, kdy se v Kutné Hoře začala těžit stříbrná ruda a jak probíhal život ve městě. Na trase II. okruhu "Cesta stříbra" Vás zasvětíme do historie dobývání stříbra a jeho zpracování. Během prohlídky si prohlédnete autentický těžní stroj trejv ze 16. století, budete seznámeni se zpracováním stříbra, prohlédnete si havířské náčiní a na závěr se proměníte v havíře. Oblékente si  tzv. pekrytli (havířský plášť) a vybaveni helmou a svítilnou se vypravíte do středověké stříbrné štoly sv. Jiří. Štola pochází ze 14. století,   je dlouhá  250 m a leží  v hloubce 36 m.

Srdečně Vás zveme do stálé expozice: „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ do Kamenného domu, pro kterou v těchto dnes vznikl nový zábavný a krásně ilustrovaný pracovní list, který pro děti připravila kutnohorská ak.mal. Jitka Jelínková. Během putování v Lapidáriu si děti zábavnou formou osvěží znalosti o gotické architektuře a blíže se seznámí s gotickými památkami Kutné Hory. Prohlídka lapidária trvá 30 min, školám nabízíme rovněž komentovanou prohlídku, v letním období pak kostýmovanou prohlídku každé úterý od 15.00. Pracovní listy a další informace nabídky naleznete na : http://www.cms-kh.cz/pro-skoly.

České muzeum stříbra Vás srdečně zve na interaktivní program pro školy „Čaj a káva radost dává“, který doprovází stejnojmennou výstavu. Výstavu spolu s programem můžete navštívit od 1. dubna do 29. listopadu 2015 v Kamenném domě. Výstavu muzeum připravilo ve spolupráci s Dobrou čajovnou Kutná Hora, Muzeem Kávy Praha a Kávovinami a.s. Pardubice. Během programu se žáci zábavnou formou dozví o historii, pěstování,  zpracování různých druhů čaje, kávy a káv. náhražek. Děti si zkusí  nejen kávu umlít, ale i připravit kávovinový nápoj cikorku. Připraveny jsou pro ně i zábavné kvízy – „Poznej čichem“ a tradiční pracovní listy. Během programu děti provází autor výstavy Bc. Josef Kremla, který se na okamžik promění do 1. pražského kavárníka (Geogria) Hatalaha z Damašku. Program trvá 45-60 minut, vstupné 15,- Kč, 1 doprovod zdarma, 2. doprovod cena jako žák. Přihlášky mohou školy zasílat na níže uvedený kontakt.

Těšíme se na Vaši návštěvu, během které se ocitnete duchem na čajových či kávových plantážích, během kterých si učitelé třeba i zavzpomínají na svá dětská léta, kdy jim babička vařila známou meltu či karo.

Pro jakou věkovou kategorii je Váš objekt vhodný?

od 6ti let, ve skupině od 10ti let

Jaká je provozní a otevírací doba?

Otevřeno Hrádek, Kamenný dům kromě pondělí: 

duben, říjen 9,00 - 17,00
květen, červen, září 9,00 - 18,00
červenec, srpen 10,00 - 18,00
listopad 10,00 - 16,00

Tylův dům út-so, 10.00 - 16.00 duben - 14.11. 2015

Pořádáte termínované akce?

Interaktivní programy pro školy:
Kamenný dům  1. 4. – 30. 11. 2015- interaktivní program k výstavě interaktivní program k výstavě:
Čaj a káva radost dává. Výstava ze sbírek ČMS a ve spolupráci s Dobrou čajovnou v Kutné Hoře. Žáci se zábavnou formou dozvědí o historii, pěstování, zpracování různých druhů čaje, kávy a káv. náhražek. Návaznost na RVP: Člověk a příroda, Dějepis, Modrnizace společnosti. Doba trvání 60 min. Vstupné 15,- Kč

Hrádek celoroční interaktivní program: 1. prohlídkový okruh „Město stříbra“: Život ve středověké Kutné Hoře. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 40,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník) kontakt: e-mail:vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325

Hrádek celoroční interaktivní program: Havířský test
Program probíhá v hlavní muzejní budově - Hrádku, Barborská 28, Kutná Hora. Je určen pro MŠ, ZŠ. Během programu se žáci  zábavnou formou dozvědí, jak se stříbro těžilo, zpracovávalo. Budou jim představeny  jednotlivé rudy,minerály  a na okamžik se promění  i ve středověkého havíře.  Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace společnosti. Doba trvání: 45 min
Cena 15,- Kč (bez návštěvy dolu) Přihlášky přijímá: muzejní lektorka Mgr. Kateřina Vavrušková Kontakt:  vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325


Hrádek interaktivní program květen – červen, k výstavě: Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Výstava se koná v rámci NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ ´Jan Hus – Evropan nové doby´ ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře k 600. výročí upálení Mistra Jana z Husi. V rámci programu si děti prohlédnou prostřednictvím komentované prohlídky výstavu a prožijí den v roce 1415. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Cena 15,- Kč (bez návštěvy dolu) Přihlášky přijímá: muzejní lektorka Mgr. Kateřina Vavrušková. Kontakt:  vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325

Kamenný dům - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století. Nová část expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Modernizace společnosti, Výchova k občanství, Člověk ve společnosti. Doba trvání  30 - 45 min. Vstupné 25,- Kč

Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 30,- Kč Zajišťuje Bc. Josef Kremla (historik, archivář ČMS), kontakt: e-mail: kremla@cms-kh.cz, tel. 327 512 159 linka 30, mob. 608 450 592

České muzeum stříbra vyhlašuje u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO výtvarnou soutěž :

HISTORICKÁ KUTNÁ HORA OČIMA DĚTÍ

Soutěže se mohou účastnit žáci MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia. Výtvarné práce: malbu, kresbu, koláž, linoryt, plastiku přijímá do 30. 9. 2015  muzejní lektorka K. Vavrušková na adrese: ČMS, Barborská 33, Kutná Hora.
Nejlepší dětské výtvarné  práce z projektu budou v průběhu října vyhodnoceny a vystaveny ve dnech
3.11. – 14.11. 2015  v Tylově domě v K. Hoře.

soutěž

Dále vám nabízíme stálý vzdělávací program k našim stálým expozicím na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě formou pracovních listů a komentovaných prohlídek, které naleznete ke stažení na www.cms-kh.cz

Předem doporučujeme vyučujícím  průběh  a zaměření  jednotlivých programů konzultovat s lektorem. Dotazy, přihlášky na jednotlivé programy můžete zasílat muzejní lektorce Mgr. Kateřině Vavruškové nejlépe týden dopředu. Kontakt: vavruskova@cms-kh.cz, tel. +420 739 717 325

Výstavy a akce na Hrádku
1. dubna – 31. května, výstava:  Otakar Schindler – Návrhy scén a kostýmů
 
13. 5. – Noc literatury, Hrádek  - četba  Marika Procházková

15. 5. XI. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)
20.00 – 23.00 - za symbolické vstupné zpřístupněna stálá expozice s právě probíhající výstavou, doprovodný program: šermířská skupina Novus Origo, stylové občerstvení

 7. května –  26. července, výstava:
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Výstava se koná v rámci NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ ´Jan Hus – Evropan nové doby´ ve spolupráci s Muzeem J. Husa v Kostnici a Husitským muzeem v Táboře k 600. výročí upálení Mistra Jana z Husi. Výstavu budou provázet doprovodné programy.


hushus 
 3. července – 29. listopadu, výstava:
Archeologické výzkumy v Kutné Hoře. Výstava ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech a Arch. ústavem AVČR - archeologický výzkum v areálu jezuitské koleje. Výstavu budou provázet doprovodné programy.
   
2. října – 29. listopadu, výstava: Zachráněné poklady. Reprezentativní výstava dokumentující péči ČMS o hmotné památky Kutné Hory – prezentace restaurování některých nejvzácnějších exponátů ze sbírky muzea v posledních 20 letech. Výstavu budou provázet doprovodné programy.
 
5. 9 - 6. 9. Dny evropského kulturního dědictví – vstup do vybraných expozic ČMS za snížené vstupné
 
 XXIV. KRÁLOVSKÉ STŘÍBŘENÍ KUTNÉ HORY
Pokud rádi cestujete v čase, zveme Vás ve dnech 20. a 21. června na XXIV. Královské stříbření Kutné Hory. Každoroční historickou slavnost připravuje občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci s ČMS. Dramaturgie slavnosti a děj scénáře se vrací zpět až do roku 1395, tedy 600 let před zápis Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO. www.stribreni.cz.


stříbření

 
KAMENNÝ DŮM :  Otevřeno: Duben- listopad

EXPOZICE:
Královské horní město –  měšťanská kultura  a život  v 17. – 19. století.
 
„Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory 

Výstavy a akce v Kamenném domě
 
1. 4. – 29. 11. celoroční výstava: Čaj a káva radost dává. Výstava ze sbírek ČMS a ve spolupráci s Dobrou čajovnou v Kutné Hoře. Výstavu budou provázet doprovodné programy.
 5. 9. –  6. 9.  –  Dny evropského dědictví – vstup do stálých expozic a na výstavu za snížené vstupné
 
TYLŮV DŮM  Otevřeno :  Duben - 14.11. 2015
EXPOZICE:
Život a dílo J. K. Tyla
Kutnohorské podzemí a jeho průzkum

Výstavy a akce v Tylově památníku
 
1.    dubna – 31. května, výstava:  Obrázky z hor Filipa Rejmana a Fotografie přírody Tomáše Vlasáka
 
15. 5. XI. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)
20.00 – 23.00 - za symbolické vstupné zpřístupněny stálé expozice s právě probíhající výstavou.
 
 8. července – 24. října, výstava:
Proměny Kutné Hory ve fotografiích
 
5. 9. – Dny evropského dědictví – vstup do expozic a na výstavu za zvýhodněné vstupné
 3. 11. – 14. 11., výstava:
Historická Kutná Hora očima dětí.
Výstava nejlepších dětských výtvarných prací z projektu pořádaného k 20. výročí zápisu K. Hory na seznam UNESCO. V rámci výstavy proběhne vyhodnocení stejnojmenné soutěže

Jaká je časová náročnost?

Prohlídka I. okruhu "Město stříbra" s průvodcem trvá 1 hodinu.
Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

Prohlídka II. okruhu "Cesta stříbra" s průvodcem trvá 1,5 hodiny.
Vstupné: plné 120,- Kč; snížené 80,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.
Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, proto je nutná rezervace.
Kamenný dům I. okruh 1 hodina, II. okruh 30 min.
Tylův dům I.okruh 30 min, II. okruh 30 min
Sezónní výstavy cca 20 min

Je nutná rezervace?

Ano na II. okruh "Cesta stříbra" - prohlídku stříbrného dolu

Máte pro děti připravené pracovní listy?

Ano, lze je stáhnout na: http://www.cms-kh.cz/pro-skoly

Pracovní list k výstavě "Čaj a káva radost dává"

pracovní listpracovní listpracovní list

Pracovní list pro nejmenší k výstavě "Čaj a káva radost dává"

pracovní listpracovní list

Pracovní list ke stálé expozici Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory

pracovní listpracovní listpracovní listpracovní list

Pracovní list pro stálou expozici Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století

pracovní listpracovní listpracovní listpracovní listpracovní list

Je možné fotografovat, pořizovat video a audio záznam?

Ano za poplatek 50,- Kč

Máte bezbariérový přístup?

nemáme

Máte facebook nebo twitter?

https://www.facebook.com/muzeumkh?fref=ts&__mref=message

Máte video na youtube?

ne

Jaké je vstupné?

Prohlídka I. okruhu "Město stříbra" s průvodcem trvá 1 hodinu.
Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.

Prohlídka II. okruhu "Cesta stříbra" s průvodcem trvá 1,5 hodiny.
Vstupné: plné 120,- Kč; snížené 80,- Kč. Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni Hrádku.
Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, proto je nutná rezervace.
Je možné navštívit oba okruhy společně za zvýhodněné vstupné: plné 140,- Kč, snížené 90,- Kč.
Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.
Kamenný dům:Vstupné   I. okruh :   plné 50,- Kč, snížené 30,- Kč  
               II. okruh:    plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč
Tylův dům:Vstupné – expozice: plné 10,- Kč; snížené 5,- Kč
Vstupné – expozice a výstava: plné 20,- Kč;  snížené 10,- Kč 

Má doprovod vstup zdarma?

Ano, 1 vyučující má vstup zdarma a 2. vyučující platí jako student.
Vstupné na interaktivní programy - běžně od 10,- Kč do 50,- Kč. Blíže viz přehled akcí.

 

Doporučujeme se předem na II. okruh "Cesta stříbra" s prohlídkou dolu předem objednat. Zde je odkaz na on-line rezervační systém:
http://home.cms-kh.cz/rezervace/